Interim-management

Mieke Malda is in staat complexe veranderingstrajecten aan te sturen. Zij doet dit eerlijk en open, met inhoudelijk vakmanschap, en door alles uit het aanwezige menselijk kapitaal te halen.

Interim-management is zinvol als een organisatie voor een duidelijke veranderopgave, of een acuut probleem staat: dit is het geval wanneer een cruciale plek openvalt, of als een organisatie gereorganiseerd moet worden. Maar interim-management kan ook in een veel eerdere fase een rol spelen: als wel duidelijk is dat er efficiënter gewerkt moet worden, maar nog niet duidelijk is hóe.

Mieke Malda heeft ruime ervaring met complexe veranderingstrajecten. Van het begeleiden van fusies en reorganisaties tot het managen van grootschalige plaatsingsprocessen.

Als veranderingsmanager weet zij hoeveel twijfel en onzekerheid er tijdens zulke roerige tijden binnen organisaties leeft, maar ook dat het succes van veranderingsoperaties staat of valt met het enthousiasme en vertrouwen van mensen. Haar aanpak weerspiegelt dat besef, en kenmerkt zich door een evenwicht tussen zakelijke analyse en aandacht voor mensen.

Voorbeeldopdrachten interim-management
  • Een ‘facilitaire’ business unit van een groot landelijk bedrijf krijgt van de moederorganisatie de opdracht haar rol bij te stellen. Mieke Malda neemt de dagelijkse leiding op zich van een van de afdelingen, en voert daarnaast de opdracht naar tevredenheid uit.


  • Een landelijke publieke instelling wordt omgevormd tot een reeks afzonderlijke, slagvaardige organisaties. Mieke Malda is hier als programmamanager verantwoordelijk voor het invoeren van competentiemanagement, herplaatsing van enkele duizenden medewerkers en voor het opzetten van een mobiliteitsbureau.


  • Als een stichting wegens liquidatie ontmanteld wordt, is dat een pijnlijk moment. Mieke Malda wordt ingeschakeld om dit proces af te handelen en om via een sociaal plan en met persoonlijke betrokkenheid ruim veertig mensen te helpen ergens anders aan de slag te gaan.


  • De dienst Behandeling en Begeleiding van een verpleeghuis wil klant- en resultaatgerichter gaan werken, onder meer aan de hand van dienstverleningsovereenkomsten. Mieke Malda geeft leiding aan de invoering hiervan, en bracht samenwerking tot stand tussen de verschillende disciplines van behandeling en begeleiding


  • Bij een landelijke instelling die het totale Nederlandse spoornetwerk beheert, valt op managementniveau een lege plaats. Mieke Malda neemt de dagelijkse leiding op zich, en begeleidt een reorganisatie, die ook gevolgen heeft voor de personele bezetting. Ze stelt orde op zaken. Het resultaat is een afdeling, waarbinnen medewerkers weer vertrouwen hebben in hun werk en in zichzelf. Onderzoek wees uit dat prestaties en de tevredenheid aanzienlijk waren verbeterd.


  • Bij een bedrijf voor Sociale Werkvoorziening moeten in het kader van een reorganisatie afdelingen worden samengevoegd en gedeeltelijk uitgeplaatst. Mieke Malda draagt zorg voor de realisatie hiervan, en neemt tegelijkertijd de dagelijkse leiding op zich.