Coaching

Iedereen loopt in zijn of haar werksituatie wel eens tegen al of niet definieerbare obstakels aan. Dat kan zijn doordat je op een kruispunt in je loopbaan staat: een nieuwe baan of functie, een sterke behoefte aan nieuwe uitdagingen. Het kan ook gaan om conflicten in de huidige situatie: individueel of als teamlid. Of misschien lijkt alles juist op rolletjes te lopen en ligt zelfgenoegzaamheid, sleur of matheid op de loer.

Individueel
In coachingssessies stimuleert Mieke Malda professionals om een bewuste stap voorwaarts te zetten. Nuchter en resultaatgericht, maar wel vanuit het besef dat de oplossing in heel fundamentele zaken schuilt: wat motiveert mij? Welke patronen vertoont mijn denken en doen? Hoe kan ik die zo nodig doorbreken, en wat betekent dat voor mijn werk? Als coach staat Mieke Malda cliŽnten tijdens een afgesproken periode met raad en daad terzijde.

Team
Teamcoaching is een manier om samenwerking, onderlinge communicatie, zelfsturing en resultaatgerichtheid binnen een afdeling te bevorderen. Mieke Malda hanteert passende en enthousiasmerende werkvormen om de professional te leren eigen en andermans krachten in te zetten, en om de reeds aanwezige competenties te versterken en nieuwe te ontwikkelen.

Intervisie
Een andere vorm van groepstraining is intervisie, waarbij mensen elkaars professionaliteit onder de loep nemen en van elkaars ervaringen leren. Mieke Malda verzorgt specifieke trainingen, begeleidt intervisiegroepen en reikt mensen methodieken aan waarmee ze het proces van verbeteren zelfstandig gaande kunnen houden. Zij biedt een autonoom, gestructureerd en ervaringsgericht leerproces.

Voorbeeldopdrachten coaching
Mieke Malda verzorgt en verzorgde coachingstrajecten voor leidinggevenden in bedrijven en instellingen, in opdracht van ondermeer: Politie Midden/West-Brabant, Essent, Icare, Arbeidsvoorziening Nederland, CWI, diverse ministeries, ROC Deltion Zwolle, Reststoffen Unie, diverse gemeenten (Vlaardingen, Almelo, Maassluis, Zwolle), ASVZ Amersfoort, PCPZ (PatiŽnten Consumenten Platform).