Coaching

Iedereen loopt in zijn of haar werksituatie tegen obstakels aan. Dat kan zijn doordat je op een kruispunt in je loopbaan staat: een nieuwe baan of functie, een sterke behoefte aan nieuwe uitdagingen. Het kan ook gaan om conflicten in de huidige situatie: individueel of als teamlid. Of misschien lijkt alles op rolletjes te lopen en ligt zelfgenoegzaamheid, sleur of matheid op de loer.

Mieke Malda stimuleert professionals om een bewuste stap voorwaarts te zetten. Nuchter en resultaatgericht, maar wel vanuit het besef dat de oplossing in heel fundamentele zaken schuilt: wat motiveert mij? Wat is mijn kracht? Welke patronen vertoont mijn denken en doen? Hoe kan ik die zo nodig doorbreken, en wat betekent dat voor mijn werk?

Verbetering van persoonlijke effectiviteit
Verbetering van persoonlijke effectiviteit