Over Mieke Malda

Mieke Malda begon haar carrière in het onderwijs; als docent Nederlands en als producent en presentator van schoolradioprogramma’s voor de NCRV. Als directeur van een bureau voor Volwasseneneducatie kwam zij eind jaren tachtig in aanraking met het herstructureren, ontwikkelen en fuseren van organisaties.

Daarbij raakte zij overtuigd van de cruciale rol die het menselijk kapitaal binnen organisaties speelt. Vaak wordt bij organisatieproblemen de oplossing gezocht in verandering van structuren en processen, terwijl wordt vergeten dat de organisatie na zo’n ingreep op dezelfde mensen draait, met mogelijk dezelfde knelpunten.

Als interim-professional, als coach en mediator heeft zij uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid en in non-profit organisaties.

Mieke Malda