Over Mieke Malda

Onderweg

“Onderweg naar mijn opdrachtgever, werd ik deze week weer verrast door de uitbundig bloeiende voorjaarsbermen. Als kind was ik dol op bloemen plukken, bosjes in steeds wisselende samenstelling van kleuren, geuren en structuur. Zorgvuldig overwoog ik mijn keuze: vandaag alleen madeliefjes, of een compleet veldboeket? Waar ik uiteindelijk mee thuis kwam was dus nooit hetzelfde, dat hing af van wat de berm te bieden had en van wat ikzelf mooi vond.
En zo sta ik in het hier en nu, als interim-manager nog steeds in mijn werk: enerzijds de opdracht en de opdrachtgever, anderzijds mijn persoonlijke accenten en ambities daarbinnen. En wat dat laatste betreft: ik hecht veel waarde aan het persoonlijk welbevinden van mensen in organisaties. Dat betekent dat ik, waar nodig, niet aarzel om lastige knopen door te hakken, maar ook in voorkomende gevallen mensen tijd en ondersteuning geef. Als counseler en coach streef ik ernaar om managers gereedschap in handen te geven, waarmee zij het spanningsveld tussen strategie en uitvoering beter kunnen overbruggen.”

(gepubliceerd in: Robertson Nieuwsbrief, nr. 5, 2003)


Mieke Malda begon haar carrière in het onderwijs, als docent Nederlands en als producent en presentator van schoolradioprogramma’s voor de NCRV. Als directeur van een bureau voor volwasseneneducatie kwam zij eind jaren tachtig in aanraking met vraagstukken rond het herstructureren, ontwikkelen en fuseren van organisaties.

Daarbij raakte zij geïntrigeerd door de cruciale rol die het menselijk kapitaal binnen organisaties speelt. Vaak wordt bij organisatieproblemen de oplossing in eerste instantie gezocht in verandering van structuren en processen, terwijl wordt vergeten, dat de organisatie na zo’n ingreep op dezelfde mensen draait, met mogelijk dezelfde knelpunten op het gebied van informatie, motivatie en communicatie. Verandering en scholing van mensen heeft in Mieke Malda’s visie pas zin als zulke zaken helder zijn benoemd.
Als interim professional en coach heeft zij uitgebreide ervaring in het bedrijfsleven, bij de overheid en in non-profit organisaties.

Huidige nevenwerkzaamheden:
  • Ombudsvrouw van een grote regionale thuiszorg instelling.
  • Lid van de Raad van Commissarissen van een woningbouwcoöperatie.
  • Sinds 1995 is zij zelfstandig gevestigd als interim-manager, coach en mediator.